Tham mưu là gì? Tham mưu có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

Rate this post

Tham mưu là gì? Tham mưu có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

     Tham mưu là một phần quan trọng không thể thiếu trong quá trình ra quyết định của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Vậy cụ thể tham mưu là gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Tham mưu là gì?

     Tham mưu là gì? Tham mưu là đưa ra ý kiến, kiến nghị hay đưa ra các ý tưởng độc đáo, có tính sáng tạo, dựa trên cơ sở khoa học, hay đưa ra những chiến lược và những giải pháp hữu hiệu cho các thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong vấn đề đặt ra nhằm mục đích đưa ra quyết định đạt kết quả cao nhất.

     Công tác tham mưu đó chính là một loại nhiệm vụ, công tác tham mưu được hoạt động mang tính chuyên nghiệp, chuyên trách của một cá nhân hay một bộ phận trong một tổ chức. Công tác tham mưu phục vụ cho các lãnh đạo trong những việc như ban hành quyết định, tổ chức thực hiện quyết định. Để giúp lãnh đạo ban hành những quyết định một cách chính xác, hợp lý và đạt hiệu quả cao cũng như thực hiện tăng cường hiệu quả của tổ chức thực hiện các quyết định đó thì bộ phận tham mưu được xây dựng theo đúng với chức năng của nó.

Tham mưu là gì? Tham mưu có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

2. Vai trò của việc tham mưu là gì?

     Công tác tham mưu có một vai trò quan trọng  bởi vì đây là trợ thủ đắc lực trong sự phát triển của các cơ quan, tổ chức. Công tác tham mưu chính là người tư vấn trực tiếp và giúp cho các cán bộ lãnh đạo nắm được những tình hình để đưa ra những quyết sách đúng đắn trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của mình.

     Khi được tham mưu đúng đắn và kịp thời sẽ giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sẽ đưa ra những quyết định chính xác, nâng cao chất lượng hoạt động trong việc thực thi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Nếu công tác tham mưu đảm bảo tốt và hiệu quả sẽ góp phần to lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển trong việc chỉ đạo, điều hành của các đơn vị, ngược lại sẽ khiến quá trình chỉ đạo bị chậm trễ, mục tiêu đã đề ra sẽ bị hạn chế.

     Khi làm tốt công tác tham mưu tốt thì lãnh đạo các cơ quan, tổ chức sẽ nắm bắt kịp thời và chuẩn xác tình hình thực tiễn từ đó sẽ nâng cao sự hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trường hợp nếu như làm không tốt việc tham mưu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và gây mất đoàn kết,kết bè phái, tham nhũng.

3. Công tác tham mưu có ý nghĩa gì?

     Công tác tham mưu có ý nghĩa rất quan trọng:

– Khi triển khai công tác tham mưu tốt và kịp thời sẽ giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị sâu sát và thống nhất với tình hình thực tế. Và đồng thời các nhiệm vụ được đề ra cũng sẽ hoàn thành xuất sắc theo một chỉnh thể thống nhất từ trên xuống dưới.

– Thực hiện tốt công tác tham mưu tốt cũng chính là góp phần phục vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

– Nếu công tác tham mưu tốt thì lãnh đạo của cơ quan, đơn vị sẽ nhanh chóng nắm bắt được kịp thời, chính xác tình hình và nó có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả của công tác lãnh đạo. Qua đó thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng các đơn vị cũng sẽ được nâng cao, từ đó sẽ củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng  và Nhà nước.

Tham mưu là gì? Tham mưu có vai trò và ý nghĩa như thế nào?

4. Ưu điểm trong công tác tham mưu

     Các ưu điểm trong công tác tham mưu là:

– Chiến lược công tác tham mưu tốt sẽ làm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cơ quan, đơn vị ngày càng tốt  và chất lượng hơn.

– Công tác tham mưu tốt thì sẽ giúp cho chính sách, pháp luật hoàn thiện theo chiều hướng phù hợp với thực tiễn hay xây dựng chính sách và xây dựng pháp luật mới nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tại xã hội và lợi ích của nhân dân ngày một tốt hơn.

– Giúp cho các lãnh đạo nắm rõ được những tình hình thực trạng để có những quyết định đúng đắn trong những hoạt động lãnh đạo, quản lý của mình. 

     Trên đây là nội dung tham mưu là gì? Hi vọng bài viết sẽ là những thông tin bổ ích cho mọi người, Để biết thêm thông tin liên quan hay cập nhật những thông tin mới nhất có thể liên hệ với chúng tôi.