Vì sao dưới đất lai có mạch nước ngầm

Vì sao ở dưới đất lại có mạch nước ngầm?

Nước trong lòng đất hình thành do hơi nước trong không khí ngưng tụ lại. Lượng không khí này có trong các lỗ hổng, khe nứt của đá. Quá trình xảy ra từ sự không cân bằng giữa hơi nước trong không khí với hơi nước trong khe đá. Khi nhiệt độ của lỗ hổng và khe nứt này thấp hơn ở ngoài không khí thì nước ngưng tụ lại. Từ đó xuất hiện những mạch nước ngầm chảy trong lòng đất.